Dostępność

Jesteś już w zasięgu?

   
 


Kablówka 3 Generacji JAMBOX swoim zasięgiem obejmuje wiele miast w całej Polsce. Dynamiczny rozwój oraz inwestycje w rozbudowę sieci dostępowej typu NGN (Next Generation Network) pozwalają na dotarcie do coraz większej liczby domostw. Skontaktuj się z Twoim dostawcą Internetu.
Projekty UE