Gdzie znajdę swój tvPIN i jPIN?

Obydwa kody znajdziesz na umowie Abonenckiej lub możesz je uzyskać telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta. Kody możesz zmienić na własne poprzez zalogowanie się do WebPanela https://ssl.jambox.pl/webpanel. Zmiana jest możliwa tylko, jeśli znasz swój aktualny kod.

Projekty UE